Arki on mahdollisuus 

Lapsiperheen arki tuo mukanaan iloa ja merkitystä elämään, mutta myös turhautumisen tunnetta sekä kamppailua rutiineiden ja ajanhallinnan kanssa. Avoin suhtautuminen arkielämään, sen hyviin hetkiin ja haasteisiin luo osallistuvalle isälle mahdollisuuden löytää iloa ja sisältöä elämään. 
 
Arkeen osallistumisen kautta isä voi löytää uusia voimavaroja ja uuden laista motivoitumista itsestään huolehtimiseen. Sujuva arki antaa tilaa ja aikaa irrottautua kiireestä ja todella nähdä lapsen kehittyvän sekä panostaa vanhempien keskinäiseen parisuhteeseen. Vanhemmuus on olemista isänä ja äitinä, mutta myös miehenä ja naisena. 
 
 Sinun osallistumisella lapsen ja perheen arkeen on kauaskantoisia vaikutuksia lapselle, perheelle ja sinulle itsellesi!