Vanhemmuuden roolit

Muuttuvan yhteiskunnan mukanaan tuomat uudet ajattelumallit osoittavat, että sukupuolien väliset roolit perheissä eivät ole yksiselitteisiä ja roolijako voi olla myös hyvin perinteistä poikkeava. Isällä on merkittävä rooli lapsen kehityksessä, etenkin aggressioiden käsittelykyvyn muodostumisessa. Isän malli ja vahva läsnäolo rohkaisevat lasta tutustumaan ympäröivään maailmaan ja suhtautumaan avoimesti uusiin tilanteisiin. 
 
Yhteiskunta tukee neuvolatyön ja erilaisten tukien kautta tasavertaista vanhemmuutta, joka voidaan jakaa tasa-arvon ja työn ja perheen yhteensovittamisen teemoihin. Tasavertaisen vanhemmuuden ajatuksena on että perhe voi tasapuolisesti, ilman jäykkiä sukupuolirooleja jakaa kodin ja perheen työtaakkaa. Tasavertainen vanhemmuus vähentää perheenjäsenten taakkaa ja antaa mallin hyvästä yhteistyöstä.