Rutiineista turvaa

Päivän rytmitys, toistuvuus ja rutiinit arjessa, ovat arjen selkäranka, josta lapset saavat pysyvyyden ja turvallisuuden tunnetta sekä ikätasoista hallinnan tunnetta omasta elämästä. Vanhemmille vankkumattomat arjen rutiinit antavat tukea vanhemmuuteen ja konkreettista apua arjen sujuvuuteen. Rutiinit tuovat arkeen ennakoitavuutta, josta niin lapsi kuin aikuinenkin hyötyy. 
 
Toimiva arki sekä lasten arjen askareisiin mukaan ottaminen luo vanhemmille aikaikkunan, joka mahdollistaa myös omista tarpeista huolehtimisen ja itsensä huomioimisen. Arki tai perhe ei vaadi isää olemaan malli-isä, kasvatuskirjojen puhtoinen ritari, tai miehekkyyden ilmentymä. Erilaiset tunteet lasta ja perhe-elämää kohtaan ovat normaaleja ja toivottaviakin, jos niistä ei ole vaaraa kenellekään. 
 
Niin lapsi kuin vanhemmatkin kasvattavat toisiaan, lapsi herättää toimillaan vanhemmissa tunteita, joiden purkautuminen rakentavasti on tapa vaikuttaa lapsen minuuden kehitykseen ja itsearvon tuntoon. Vanhemmuuden kasvuun kuuluu kyky sietää arkea ja tahto löytää mielekkyyttä arjesta. 
 
On vanhempien ja perheen yhteinen haaste löytää keinot jakaa arki!