Lisätietoja

Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos       https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

Väestöliitto    https://www.vaestoliitto.fi/

Miessakit ry    https://www.miessakit.fi/

Ra(s)kas arki isänä -voimavarana perhe-elämä, opinnäytetyö  www.theseus.fi/handle/10024/106419