Isyys

 
Isyys on yhteiskunnallisesti jatkuvassa liikkeessä oleva käsite. Perherakenteiden monimuotoistumisen seurauksena isyyttä on monenlaista, kuten adoptio-isiä, ydinperheen isiä, uusperheen isiä ja yksinhuoltaja-isiä. Perhemuodoista riippumatta isyyteen sitoudutaan ja lapsista sekä perheen hyvinvoinnista ollaan aidosti kiinnostuneita. 
 
Isyyden muutosta ja jatkuvaa kehittymistä voidaan pitää merkittävänä asiana, sillä lapselle, perheelle ja sinulle miehenä isyys on suuri hyvinvoinnin osa-alue.
 

Biologinen isyys

Isän ja lapsen välillä on biologinen, perinnöllinen suhde, jossa lapsen geneettinen perinä on puoliksi isältä. Biologinen isyys ei kuitenkaan ole riittävä ehto isyyden ja vanhemmuuden toteutumiselle.
 

Juridinen isyys

Isällä on laillisia oikeuksia ja velvollisuuksia lapseen.
 

Sosiaalinen isyys

Sosiaalinen isä ei välttämättä ole lapsen biologinen- tai juridinen isä, mutta hän asuu lapsen kanssa, jakaa kasvatusvastuun ja vanhemmuuden, sekä elää arkea lapsen kanssa.
 

Psykologinen isyys

Psykologinen isyys tarkoittaa lapsen ja isän välille syntynyttä tunnesidettä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolloin lapsi mieltää henkilön isäkseen.