Isä ja perhe

Isän voimavarat vaikuttavat äidin voimavarojen lailla perheen hyvinvointiin. Voimavaratekijöinä isälle voi toimia esimerkiksi parisuhde, työ ja taloudellinen vakaus, terveys ja läheisten tuki. Isiä kuormittavia tekijöitä vastaavasti ovat vanhemmuuteen, perheeseen, talouteen ja lapsiin liittyvät, negatiivisiksi koetut tekijät. Vanhemmat voivat kokea elämänsä ahdistuneeksi yhteiskunnan paineiden ja perheen sisäisten ongelmien takia. 

Haasteet ovat mahdollisuus suunnata mielenkiintoa perhekeskeisempään suuntaan, voimavaroja voikin löytyä perheen sisäisistä hetkistä, kuten yhteiset harrastukset, rauhalliset hetket yhteisen ateria äärellä tai vanhempien kahdenkeskeinen aika lasten nukkumaanmenon jälkeen. 

Vanhemmuuden kasvuun kuuluu kyky sietää arkea ja tahto löytää mielekkyyttä arjesta. Tehkää asioita yhdessä, perheenä ja keskustelkaa toiveistanne. Ole lapsellesi aidosti läsnä.

Sinä olet lastesi sankari!