Kurinpitäjäisä & perinteinen isä

Kurinpitäjäisä hallitsee lasta pelon kautta, mikä voi vaikuttaa lapsen itsetuntoon ja elämänhallintataitoihin heikentävästi, vaikka isän tarkoituksena onkin saavuttaa lasten kunnioitus ja elämässä pärjääminen hyvän käytöksen kautta.

Perinteinen isä taasen kantaa vastuunsa perheestä oman identiteettinsä säilyttäen, tinkimättä omista urasuunnitelmista, työstä tai harrastuksista. Hän hallitsee ja on osa perhettä vaikka ei olisi paikalla, toisin kuin kurinpitäjäisä, joka menettää lasten hallinnan ja kuvitteellisen kunnioituksen ollessaan fyysisesti pois kodista. 

  • Tarkoituksesi on hyvä.
  • Tunnistat ja kannat vastuusi.
  • Muistathan, että lapsen oman tahdon ilmaisut kuuluvat kehittymiseen ja oman minuuden rakentumiseen. Hyvätahtoinen ristiriita lapsen ja vanhempien välillä kehittää lapsen ongelmanratkaisukykyä.
  • Sinulla on mahdollisuus auttaa lastasi kasvamaan ja luomaan omaa maailmaansa.