Uraisä & poissaoleva isä

Uraisä vastaa kuvaukseltaan paljon perinteistä isää. Uraisän perhe voi joutua hyväksymään isä pitkät työmatkat tai työlleen kaikkensa antaneen uupuneen isän. Uraisän poissaolo ei tuo muutoksia perhe-elämän toimivuuteen tai perheen dynamiikkaan, sillä perhe näkee uraisän tuoman taloudellisen turvan läsnäoloa tärkeämpänä.  
 
Poissaolevat isät ovat paljon pois kotoa ja kotiin tullessaankaan he eivät ole psyykkisesti läsnä. Lapsen on vaikea muodostaa poissaolevaan isään tunnesidettä. Isän pitää tehdä tietoisesti valinta lapsilleen olemassa-olosta. Isä voi halutessaan oppia herkkyyttä ja kokea sitä kautta uudenlaisen luottamussuhteen lapsen kanssa, vaikkakin yhdessäoloaikaa onkin välillä rajoitetusti. 
 
  • Haluat ja annat perheellesi parasta.
  • Takaat perheesi elannon.
  • Perhe arvostaa sinua ja panostasi taloudelliseen vakauteen.
  • Arvosta perhettäsi ja ole lapsillesi läsnä kun sinulla on mahdollisuus olla kotona.
  • Todellisen läsnäolon myötä sinulla on mahdollisuus kokea uudenlaista herkkyyttä ja antoisa luottamussuhde lastesi kanssa. Kun lapsen kanssa on aidosti läsnä, voi monissa tilanteissa huomata, että lapsi onkin kasvattanut isää, eikä toisinpäin.