Työn ja perheen yhteensovittaminen

 

Lasten kasvatus, työelämän vaateet ja yksilön toiveiden yhdistyminen vaativaksi palapeliksi, kasvattaa isän kestävyyttä, joskin halu löytää toimiva tapa yhdistää eri tekijät pohjaa isän aloitteellisuuteen ja vastuuntuntoon. 

Isä joutuu perhe-elämän myötä järjestelemään ajankäyttöä. Usein työn ja toimeentulon hoitaminen jää isien vastuulle äitien jäädessä vanhempainvapaalle. Työ koetaan tärkeäksi ja työn imu voi olla kova nykypäivän vaatimusten ja toisaalta luovien, innovatiivisten työntekijöiden korkean työmoraalin vuoksi. Muutoksia tehdään mieluummin harrastuksiin ja kaverisuhteisiin, kuin työhön. Mahdollisuus tehdä työtä antaa perheelle taloudellista turvaa ja parhaimmillaan työtyytyväisyys lisää myös tyytyväisyyttä perhe-elämään ja rauhoittaa ajatuksia ajankäyttöön liittyvästä syyllisyydestä. 

Työn kääntöpuolena voi esiintyä kiireen tuntoa ja väsymystä. Työ voi viedä paljon aikaa, joten kotona vietetyn ajan laatu korostuu. Aikaa perheelle löytyy riittävästi, jos molemmat vanhemmat ymmärtävät perheen merkityksen. Perhe voi toimia voimavarana työelämään, uran voi mieltää identiteetin rakentajana ja mielekkään vapaa-ajan mahdollistajana.

Perhe ansaitsee vanhemmilta konkreettista aikaa, niin fyysistä kuin psyykkistäkin läsnäoloa!