Arjen haasteita

Lapsiperheessä arki muovautuu lasten tarpeiden ja rytmien mukaisesti, mikä usein vaatii vanhemmilta lapsen tarpeiden asettamista omien halujen sekä tarpeiden edelle. Useissa perheissä lapsen päivähoitoajat, sekä vanhempien työajat luovat raamit säännölliselle päivä- ja viikkorytmille. Arjessa perhe joutuu miettimään, miten yhdistää työ, perhe, tarpeet ja vapaa-aika.
 
Arjen tiimellyksessä tulee tilanteita, joissa mies joutuu miettimään, onko hän riittävän hyvä isä. Lapsiperheen arjessa vastaan tulee monenlaisia haasteita:
  • Lapsi ja arki voi herättää ristiriitaisia tunteita.
  • Voimattomuuden tunne sekä maltin menettäminen.
  • Arjen toistuvuus voi olla vanhemmalle ahdistusta tuottava haaste.
  • Arjen rutiinit voivat käydä liiankin tutuiksi.

Vanhempi joutuu pohtimaan, miten löytää aikaa perheelle, mutta myös parisuhteelle ja itselle. Arjen tutuiksi käyvät rutiinit voivat johtaa vanhemman haluun hakea elämyksiä kodin ulkopuolelta. Tämä vähentää perheen yhdessä vietettyä aikaa ja arkea ja voi horjuttaa tasapuolisuuden tunnetta.

Taatakseen taloudellisen turvan perheelleen, lapsiperheen isä tekee Suomessa keskimäärin enemmän ylitöitä kuin muut miehet ja joka kolmas lapsiperheen äiti työskentelee epätyypillisinä työaikoina, kuten vuorotöissä ja viikonloppuisin. Lapsiperheen arki rytmittyy vanhempien ja lasten lähtemisien ja tulemisien välille sekä arkipäiviin ja viikonloppuihin.

Pohdi perheesi arkea ja mieti sen mahdollisia haasteita. Tunnistamalla ristiriitoja aiheuttavat tilanteet, voit aktiivisesti vaikuttaa niihin.