Iloa ja onnea, onko se sitä?

Vanhemmuudesta selviytyminen on koko ajan käynnissä oleva prosessi. Jokainen päivä on uusi pieni kokonaisuus, jonka vaateisiin vanhemmat vastaavat. 
 
Lapsiperheen arki on sarja hetkiä, rutiinin omaisia tai yllättäviä tilanteita, joiden jatkumosta päivät koostuvat. Arki näyttäytyy vanhemmille tasapainottelua vaativana ja stressaavana, mutta myös antoisana ja elämälle merkitystä antavana. 
 
Isyys on kuitenkin myös mahdollisuus, joka voi parhaimmillaan lisätä miehen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, sekä auttaa tätä löytämään omat voimavaransa eletystä arjesta.
 
Muistele päivääsi tänään, onko tämä päivä tarjonnut sinulle ilon aiheita!