Voimavaroja arjesta

Perheen voimavarat voidaan luokitella kolmeen eri kategoriaan: 
  • vanhemman persoonalliset voimavarat
  • perheen sisäiset  
  • ulkoiset voimavarat 

Persoonallisiin voimavaroihin kuuluvat vanhemman kokemus itsestään, hänen itsetunto ja itsetuntemus. Persoonallisia voimavaroja ovat myös fyysiset tekijät kuten terveys, fyysinen kunto ja koulutustaso. Perheen sisäisiksi voimavaroiksi voidaan lukea tekijöitä, kuten perheen sisäiset ihmissuhteet, elämän tavat ja taloudellinen tilanne sekä kyky ja halu toimia vanhempana. Ulkoisia voimavaroja ovat muun muassa vanhempien saama sosiaalinen tuki ja lapsiperheille suunnatut palvelut. 

Hyvinvoinnissa on kyse yksilön ja perheen kyvystä tasapainottaa negatiiviseksi koetut asiat ja voimavaroja lisäävät tekijät. Perheen kokemat haasteet ovat mahdollisuus suunnata mielenkiintoa perhekeskeisempään suuntaan, voimavaroja voikin löytyä perheen sisäisistä hetkistä, kuten yhteiset harrastukset, rauhalliset hetket yhteisen ateria äärellä tai vanhempien kahdenkeskeinen aika lasten nukkumaanmenon jälkeen.

Kun olet tietoinen omista voimavaroistasi sekä niitä uhkaavista tekijöistä, voit aktiivisesti vahvistaa voimavaroja lisääviä tekijöitä oman ja perheesi hyvinvoinnin edistämiseksi!