Ajankäyttö

Perheissä aika ja ajan käyttö voi olla merkittävä haaste. Lapset, perhe ja parisuhde, sekä arjen juoksevat askareet vaativat aikaa, toisaalta hyvin suunniteltu ja rutiininomainen strukturoitu arki voi antaa tunteen ajan riittävyydestä.  Vanhempien aika voidaan jakaa sektoreihin:
  • perhe
  • ura
  • vapaa-aika
  • oma aika

Perheeseen liittyy kokemus vanhemmuudesta, isyys ja erilaiset suhteet, kuten parisuhde, sukupolvien välinen suhde ja perheen ulkopuoliset suhteet. Ura on monelle miehelle identiteetin määrittäjä, ja ura onkin perinteisesti erottunut vahvana osa-alueena miehen arjessa, mutta vanhemmuutta ei voi määrittää tilipussin kautta. Vapaa-ajaksi voidaan lukea kaikki mikä ei ole työaikaa. Vapaa-aika on aikaa jolloin isällä on mahdollisuus toimia lastensa kanssa ja saada heiltä eväitä henkiseen kasvuun vanhempana. Oma-aika tuo voimia ja hyvinvointia, joka vaikuttaa koko perheeseen positiivisesti. 

Miehen tulisi pyrkiä tasapainoon eri osa-alueiden välillä. Perhe voi toimia voimavarana työelämään, uran voi mieltää identiteetin rakentajana ja mielekkään vapaa-ajan mahdollistajana. 

Tasapaino on mahdollista syntyä kun puolisoiden välillä on avoin keskusteluyhteys ja puolisot ymmärtävät, että molemmilla on oikeus samankaltaiseen tasapainoon!