Parisuhde

Lapsiperheen vanhempien välinen toimiva parisuhde on keskeinen tekijä kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin kannalta. Vanhempien keskinäinen suhde peilautuu vanhemmuuteen ja kykyyn käsitellä arkea mielekkäästi. 

Nykyaikainen perhe-elämä vaatii vanhempien keskinäistä panostusta ja taitoa ottaa toisen tarpeet huomioon, sekä kykyä tehdä kompromisseja. Keskinäinen kunnioitus ja mielihyvä parisuhteeseen lähtee pienistä teoista, kuten toisen työpanoksen huomioimisesta ja hellistä kosketuksista. Monille naisille on tärkeää, että kumppani osallistuu arjen askareisiin. Mies puolestaan arvostaa puolison tarjouksia hoitaa joitain juoksevia asioita. Jokainen haluaa myös kuulla olevansa arvostettu ja tarvittu.

Mitä sinä voisit tänään tehdä parisuhteesi hyväksi?