Sosiaaliset suhteet 

Sosiaalisen tuen ja lähipiirin merkitys isien voimavarojen ja hyvinvoinnin lähteenä on merkittävä. Antoisa sosiaalinen elämä ja toimivat läheissuhteet vaikuttavat isään ja isän kautta lapsen kehitykseen positiivisesti. Perheiden tilanteiden ja vanhempien elämänkulun muuttuessa sosiaalisen verkoston merkitys ja tarvittu tuki on alati muutoksessa ja painottuvat eri tuen tarpeisiin. Lähisukulaisten merkitys kasvaa etenkin perheen vauva-vaiheessa. Perhe-elämä voi avata uusia ystävyyssuhteita, uusia tuttavuuksia syntyy, kun ihmiset kohtaavat ollessaan samassa elämäntilanteessa.