Pehmoisä, ajattelijaisä & uusi isä

Pehmoisä on lapsille aidosti läsnä. Hän etsii aktiivisesti keinoja kehittää isyyttään ja reflektoi onnistumistaan isänä.  
 
Ajattelijaisä haluaa olla lapsilleen ja perheelleen läsnä, eikä pelkää ottaa vastaan haasteita elämässä. Ajattelijaisä asettaa perheen edun itsensä edelle ja etsii jatkuvasti toimivia ratkaisumalleja haasteellisiin tilanteisiin. Ajattelijaisä luo kotiin rauhallisen ja vastavuoroisen ilmapiirin, jossa ei ole alistamista tai pelkoa. 
 
Uusi isä haluaa osallistua ja kantaa suurta vastuuta kotitöistä, tienaamisesta ja lasten kasvatuksesta. Uusi isyys nähdään haluna ottaa haasteita vastaan ja kielteisenä kantana apumiehen rooliin. 
 
  • Tunnistat perheesi merkityksen.
  • Toimit aktiivisesti perheesi hyvinvoinnin eteen.
  • Olet aidosti läsnä, etkä pelkää arjen ristiriitoja.
  • Arvostat kumppanisi panostusta ja haluat toimia hänen kanssa tasavertaisena kasvattajana.
  • Arvosta myös itseäsi ja omaa hienoa tapaasi toimia. Sinä olet perheellesi merkittävä voimavara ja toimiesi kautta luot esimerkkejä muillekin.